INGDAM’S BIOENERGY

40 års erfaringer med bioenergi ligger til grund for Swebo BioTherm-anlæggene,  der forhandles af INGDAM’S Bioenergy.
BioTherm-anlæg har siden 1998 været medvirkende til lave driftsomkostninger og godt miljø på mange svenske ridecentre, stutterier, trav- og galopbaner m.m.  Også i England sørger BioTherm for effektiv og miljømæssig afbrænding af hestemødding på forskellige store hestecentre.
BioTherm-anlæg kan brænde mange typer af ekstreme brændsler og gør bioraffinering helt overflødig.  Forbrændingstemperatur er ca. 850 grader og ca. 1100 grader efterfølgende.
Benyttelse af BioTherm-anlæg giver store besparelser på håndtering, bortskaffelse, opvarmningsomkostninger  etc.

Der er tale om multi-flexible fyr, der kan afbrænde forskellige typer af husdyrstrøelse og  mange typer af brændsel på en yderst effektiv og miljømæssig måde.
Ved hjælp af BioTherms fremtidssikrede grønne miljøløsning nedbringes store driftsomkostningerne væsentligt.

Nogle af fordelene er
Ingen omkostninger til deponi eller bortkørsel
– Ingen opvarmningsomkostninger
– Ingen næringsstof fordampning
– Ingen nedsivning
– Ingen støj- eller lugtegener
– Ingen forudgående bioraffinering
– Ingen restprodukt-håndtering udover asken, som er et aktiv i landbruget.
Swebo BioTherm-anlæg opfylder EU’s direktiv til afbrænding af husdyrgødning.
En naturlig og CO2-neutral ressource
Anvendelsen af “grøn energi” er et must, ikke kun fordi verdens ressourcer af fossile brændstoffer er begrænsede, men også fordi CO2-forureningen skal og må reduceres så meget som muligt.  BioTherm-anlæggene nyttiggør mange typer af biomasse, reducerer driftsomkostninger og asken efter afbrændingen udgør et aktiv i landbruget.
Win-win – i alle sammenhænge!